Máy khuếch tán tinh dầu phun sương cho liệu pháp hương thơm

Công nghệ phun sương tiên tiến không sử dụng nhiệt, không nước và không nhựa.