Chính sách bảo mật 1

Chúng Tôi Thu Thập Thông Tin Nào?


Chúng tôi thu thập thông tin từ bạn khi bạn đặt hàng. 

Khi đặt hàng hoặc đăng ký trên trang web của chúng tôi, nếu thích hợp, bạn có thể được yêu cầu nhập: tên, địa chỉ e-mail, địa chỉ gửi thư, số điện thoại hoặc thông tin thẻ tín dụng.

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để làm gì? 

Bất kỳ thông tin chúng tôi thu thập từ bạn có thể được sử dụng trong một sau đây, cách: 

Để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn
(thông tin của bạn giúp chúng tôi đáp ứng tốt hơn nhu cầu cá nhân của bạn)

Để cải thiện trang web của chúng tôi
(chúng tôi liên tục cố gắng cải thiện các dịch vụ trang web của mình dựa trên thông tin và phản hồi mà chúng tôi nhận được từ bạn)

Để cải thiện dịch vụ khách hàng
(thông tin của bạn giúp chúng tôi đáp ứng hiệu quả hơn các yêu cầu dịch vụ khách hàng và nhu cầu hỗ trợ của bạn)

Để xử lý giao dịch

Thông tin của bạn, dù là công khai hay riêng tư, sẽ không được bán, trao đổi, chuyển nhượng hoặc cung cấp cho bất kỳ công ty nào khác vì bất kỳ lý do gì, mà không có sự đồng ý của bạn, ngoài mục đích rõ ràng là cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ đã mua.


Để gửi email định kỳ

Địa chỉ email bạn cung cấp để xử lý đơn hàng, có thể được sử dụng để gửi cho bạn thông tin và cập nhật liên quan đến đơn đặt hàng của bạn, ngoài việc nhận được tin tức thường xuyên của công ty, cập nhật, thông tin sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan, v.v.

Lưu ý: Nếu bất cứ lúc nào bạn muốn hủy đăng ký nhận email trong tương lai, chúng tôi bao gồm hướng dẫn hủy bỏ đăng ký chi tiết ở dưới cùng của mỗi email.

Chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn như thế nào? 

Chúng tôi thực hiện nhiều biện pháp bảo mật để duy trì sự an toàn của thông tin cá nhân của bạn khi bạn đặt hàng hoặc nhập, gửi hoặc truy cập thông tin cá nhân của bạn. 

Chúng tôi cung cấp việc sử dụng một máy chủ an toàn. Tất cả thông tin tín dụng / nhạy cảm được cung cấp được truyền qua công nghệ Lớp cổng bảo mật (SSL) và sau đó được mã hóa vào cơ sở dữ liệu nhà cung cấp cổng thanh toán của chúng tôi chỉ có thể truy cập được bởi những người được ủy quyền có quyền truy cập đặc biệt vào các hệ thống đó và được yêu cầu giữ bí mật thông tin.

Sau khi giao dịch, thông tin cá nhân của bạn (thẻ tín dụng, số an sinh xã hội, tài chính, v.v.) sẽ không được lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng cookies? 

Có (Cookies là các tệp nhỏ mà một trang web hoặc nhà cung cấp dịch vụ của nó chuyển vào ổ cứng máy tính của bạn thông qua trình duyệt Web (nếu bạn cho phép) cho phép các trang web hoặc hệ thống nhà cung cấp dịch vụ nhận ra trình duyệt của bạn và nắm bắt và ghi nhớ thông tin nhất định

Chúng tôi sử dụng cookie để giúp chúng tôi ghi nhớ và xử lý các mặt hàng trong giỏ hàng của bạn.

Chúng tôi có bán bất kỳ thông tin nào cho các bên không liên quan không? 

Chúng tôi không bán, trao đổi, hay chuyển nhượng thông tin cá nhân có thể xác định của bạn cho các bên không liên quan. Việc này không bao gồm các bên thứ ba được tin tưởng khi họ có thể giúp chúng tôi duy trì hoạt động của trang web, phát triển kinh doanh, hoặc là phục vụ bạn, miễn là họ đồng ý bảo mật thông tin của bạn. Chúng tôi cũng có thể công bố thông tin của bạn khi chúng tôi tin rằng điều này là hợp pháp và không vi phạm các chính sách của chúng tôi. Tuy nhiên, với thông tin của các khách hàng không xác định về mặt cá nhân có thể được cung cấp cho các bên khác nhằm mục đích tiếp thị, quảng cáo ….

Điều khoản sử dụng 

Cũng vui lòng truy cập phần Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi thiết lập việc sử dụng, tuyên bố từ chối trách nhiệm và giới hạn trách nhiệm pháp lý chi phối việc sử dụng trang web của chúng tôi tại www.organicaromas.com/termsandconditions

Sự đồng ý của bạn 

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với Chính sách bảo mật.

Thay đổi chính sách bảo mật của chúng tôi 

Nếu chúng tôi quyết định thay đổi chính sách bảo mật của mình, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi đó trên trang này. 

liên hệ với chúng tôi 

Nếu có bất kỳ câu hỏi liên quan đến chính sách bảo mật này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây. 

www.OrganicAromas.com
1655 W. Fairview Ave. Ste 102, Boise, ID 83702, Hoa Kỳ
email: info@organicaromas.com

  • Điện thoại Hoa Kỳ:     (208) 286-4657
  • Số điện thoại miễn phí của Hoa Kỳ: 1 (800) 369-5764
  • Điện thoại Vương quốc Anh:       +44 20 8089 6864