Cơ sở Nebulizing Diffuser 2.0

$ 65.00 USD


Chỉ đế máy khuếch tán phun sương. Bạn có thể mua một đế gỗ thay thế để hoàn thiện thiết bị của mình. Cách nhanh nhất và chi phí thấp nhất để thay đổi phong cách của bạn hoặc bắt đầu phổ biến trở lại. Nếu bạn muốn có giao diện mới hoặc muốn nâng cấp lên cảm biến cảm ứng 2.0, Organic Aromas® cung cấp các đế gỗ riêng biệt để mua riêng.